Dịch vụ

Dịch vụ

Dự án xây dựng trạm biến áp 320Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 320Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 320Kw tại công ty TNHH bao bì và thực phẩm Koryeo KCN Bến cát-Bình Dương
Dự án xây dựng trạm biến áp 8000Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 8000Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 8000Kw và hệ thống đường dây cung cấp điện tại Farm nuôi tôm của công ty Cp chăn nuôi Cp...
Dự án xây dựng trạm biến áp 250Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 250Kw

Dự án xây dựng trạm biến áp 250Kw tại Tân Thành, BR-VT
Dự án điện mặt trời áp mái 850KWp

Dự án điện mặt trời áp mái 850KWp

Dự án điện mặt trời áp mái 850KWp
Dự án điện mặt trời áp mái 770Kw

Dự án điện mặt trời áp mái 770Kw

Dự án điện mặt trời áp mái 770Kw
Dự án điện mặt trời áp mái

Dự án điện mặt trời áp mái

Công suất 1,2 Mw gồm 2 nhà xưởng