XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA NĂM 2022

Sản phẩm

  • XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA NĂM 2022
  • XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA NĂM 2022
  • XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA NĂM 2022

  • Giá : 540.000.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm :
  • Lượt xem : 223
  • XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA NĂM 2022
Chi tiết Bình luận
Nội dung công việc chính:
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 560KVA -22/0.23KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 400A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 120KVAR cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 560KVA đặt treo trên trụ.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.